Wtorek, 21 Października 2014   imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego
Rejestracja Strefa użytkownika Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
 
Portal lokalny

Reklama

Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Komentarzy: 0

                               Grodzisk Wlkp. dn. 14.10.2014 r. A-111-6/14 O G Ł O S Z E N I E   na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ogłaszam konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego   z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zatrudnienie odbędzie się pod warunkiem przydzielenia przez Ministra Sprawiedliwości zwolnionego stanowiska asystenta sędziego.   Zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: 1)       jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2)       jest nieskazitelnego charakteru; 3)       ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce; 4)       ukończył 24 lata;   Do zgłoszenia kandydat dołącza: 1)       wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego; 2)       własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej; 3)       oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów; 4)       oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 5)       oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 6)       aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych   Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.   Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu (z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesłać na adres:  Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., Oddział Administracyjny, ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62-065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. pokój 25 – w terminie do dnia 14 listopada 2014 roku.   Pierwszy etap konkursu – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 roku.   Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie w dniu 21 listopada 2014 roku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. www.grodziskwlkp.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Sądu.   Drugi etap konkursu – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali nr 22, w siedzibie Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury nr 3, 62 – 065 Grodzisk Wlkp.   Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 roku po zakończeniu drugiego etapu konkursu i ocenie prac kandydatów.   Prezes Sądu Rejonowego   Piotr Błaszak   więcej »
KALENDARZ
IMPREZ
 
Wyszukaj
 

 

Telefonia satelitarna TS2

Losowe firmy
 
Wyślij SMS
 
Brak sond
 
Newsletter
Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
 
 
 

Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola